Activiteiten

Duurzaam

Klimaatadaptatie, energietransitie en schone lucht zijn thema’s die Middellanders bezighouden. Een radicale vergroening, de oprichting van een lokale zonne-energie coöperatie, groene daken realiseren, 1000 regentonnen, onderhoud en beheer openbare ruimte tot het organiseren van de dialoog met de wijk bij grotere herinrichtingsopgaven zijn slechts enkele voorbeelden van het werkgebied van het Wijkbedrijf.

Sociaal & Gezond

hands formed together with red heart paint

Met de muziek- en ontwerpstudio De Fabriek en een digitaal platform als de e-health gemeenschap slaan we bruggen tussen talentontwikkeling en zorg voor de kwetsbaren, tussen jongeren en ouderen. Via dagbesteding in beheer en onderhoud van de openbare ruimte naar ‘zorg op maat’ voor en door Middellanders organiseren we ontmoetingen en is een gezamenlijke wandeling door de wijk niet alleen gezond maar zorgt deze ook voor sociale cohesie.

Wijk Atlas

vehicle parked beside road and houses

De wijkatlas is het online en offline platform voor communicatie en co-creatie in Middelland. Met cijfers (meten = weten) gaan we bewoners bewust maken van wat er speelt in de wijk op het gebied van de kwaliteit van de leefomgeving. Via verhalen delen we informatie over wie, wat en waar. Er worden ‘gereedschappen’ ontwikkeld die je als bewoner kunnen helpen om betrokken te raken bij de mensen en concrete projecten die in de wijk spelen.