Wijkbedrijf de Middellander

Profit in a generous city

In ‘We Gaan Door!’ beschrijft Mooi, Mooier Middelland hoe zelforganisatie tot uiting komt in de start van een wijkbedrijf. Dat bedrijf, De Middellander, is een knooppunt voor koplopers en verbinders, een zenuwcentrum voor de communicatie en kantoor voor de administratie. Dit document beschrijft hoe we dat gaan doen. De basis daarvoor is de verklaring van De Middellander.

De verklaring van de Middellander

Wijkbedrijf De Middellander werkt aan een genereuze stad. Als resultaat van co- creatie tussen allerlei organisaties en mensen bouwen we zelf ook weer aan co-creatie. De genereuze stad maakt verbindingen tussen ‘dat wat goed is, voor flora en fauna is goed voor mensen’ en de waarden en normen van een ‘vriendelijke open samenleving’. ‘Beschaving is onderhoud’ is het motto, ‘ondernemen’ het gereedschap en Wijkbedrijf De Middellander het platform.

We bouwen samen aan een wijk waar gezondheid hand in hand gaat met openheid en duurzaamheid. Dat is een brede ontwikkeling. Gezondheid, fysiek en mentaal, heeft allerlei deelterreinen. Openheid, de wijk als veelkleurige plek voor jong en oud is tegelijk een voorwaarde voor ontwikkeling en een resultaat van die ontwikkeling. Duurzaamheid voor iedereen, zorgt voor de veerkracht waar Rotterdam stads breed aan werkt. Aanpassing aan een veranderend klimaat en de transitie van fossiele naar duurzame energie zijn er een onderdeel van.

De waarde van onze projecten zit in de bijdrage aan de dynamische ontwikkeling van de wijk. Middelland verandert en ontwikkelt zich net als de stad. De samenstelling van de buurt verandert net als de behoefte van bewoners en het gebruik van de ruimte. Wijkbedrijf De Middellander is er om met bewoners of groepen bewoners ideeën en initiatieven te ontwikkelen tot tijdelijke of permanente bedrijvigheid. Daarbij is er ruimte voor iedereen.

Behalve ontwikkeling levert dat ook geld op. Dat is profijt voor generositeit. Mooi, Mooier, Middelland stelt in de inkoopvoorwaarde heldere kaders voor Wijkbedrijf De Middellander. Het geld dat projecten opleveren, investeren we in nieuwe projecten en faciliteiten. De keuzes die we daarbij maken zijn net als de boekhouding geen geheim. Natuurlijk leggen we verantwoording af. En we maken graag tijd om in gesprek te gaan.

De term ‘genereuze stad’ is ontwikkeld door historicus Jacob Voorthuis. Maartje ter Veen, onderzoeker en maker gebruikt de term om de afstand tussen het persoonlijke en de stad kleiner te maken. Daarmee wordt de stad, net als in Mooi, Mooier, Middelland, de zaak van iedereen.

Een genereuze stad vraagt het beste van ons. Het is een plek waar ruimte is voor de confrontatie én een plek waar we vol verwondering kijken naar het bijzondere gedrag van de ander en onszelf. In deze stad ontkomen we er niet aan om in het ongemak te zoeken naar de nieuwe inzichten die deze confrontaties ons brengen.

Die stad is nooit af en vraagt oefening van ons allemaal, iedere dag opnieuw. In de woorden van Jacob Voorthuis: ‘De beschaving, de beschaafde wereld, is flinterdun, niet omdat mensen nare wezens zijn, maar omdat de wereld door ieder mens geoefend moet worden. Dat vergt verzorging. Dus als we samen willen leven in de stad dan moeten we genereus zijn voor elkaar en de stad en moeten we haar impliciete generositeit, haar rijke wereld oefenen. Alleen dan wordt de stad genereus voor ons. Schoonheid blijkt daarmee overal te vinden.’

Met het persoonlijke krijgen we allemaal een deel van de sleutel van deze stad in handen. Dit vraagt oefening en samenwerken, van mensen die net zo bewust dynamisch en divers zijn als de genereuze stad zelf.